Toernooireglement

Ontvangst

Wij verzoeken alle teams om zich uiterlijk een half uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de toernooileiding (in de bestuurskamer op de 1e verdieping). Daar ontvangt u onder meer het wedstrijdschema en kleedkamernummer.

Kleedkamers

FC Delta Sports ’95 beschikt over 16 kleedkamers. Dit aantal is te klein om alle teams van een eigen kleedkamer te voorzien, de kleedkamers worden gedeeld en daarom niet afgesloten gedurende de dag. Stop de kleding in de sporttassen en neem deze mee naar het veld.

De kleedkamerindeling staat ook op of naast de deuren van de kleedkamers. Bij de indeling van de kleedkamers hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met het aanvangstijdstip van de eerste wedstrijd, zodat niet alle teams tegelijkertijd van de kleedkamers gebruik hoeven te maken. Wij verzoeken u daarom deze indeling te respecteren en geen andere kleedkamers te gebruiken.

FC Delta Sports ’95 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging aan of vermissing van eigendommen van spelers, begeleiders en bezoekers. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. Geef dergelijke zaken in bewaring bij de leider.

EHBO

De EHBO-post bevindt zich op de begane grond nabij de kleedkamers.

De EHBO is telefonisch bereikbaar op 06 20 70 30 63. U kunt zich ook vervoegen bij de toernooileiding.

De leiders wordt verzocht er op toe te zien dat alle deelnemers zich netjes gedragen. Maak gebruik van de aanwezige afvalbakken. Houd het sportpark netjes (dus ook de kleedkamers) en klim niet in doeltjes e.d.

Prijsuitreiking

Er is er voor elk team een beker ter herinnering aan het toernooi. Deze beker wordt tijdens de prijsuitreiking uitgereikt. De prijsuitreiking is een kwartier na de laatste wedstrijd.

Prijsuitreiking is om circa 13.15 uur

WedstrijdEN

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en de bepalingen van de KNVB.
 • Teams in de poules MO11 spelen met achttallen. Als teams dit overeenkomen, dan mag met een afwijkend aantal spelers gespeeld worden.
  Bij alle overige teams is er sprake van elftallen.
 • Het eerst genoemde team speelt op de A-zijde van het veld en bij zes-tegen-zes en bij achttallen speelt het eerstgenoemde team op de zijde, die het dichtst bij het clubgebouw ligt. De wedstrijdleiding kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld vanwege de weersomstandigheden.
 • Het eerstgenoemde team zorgt voor de wedstrijdbal, draagt hesjes indien de tegenstander in gelijke kleuren speelt en zorgt indien nodig voor een scheidsrechter.
  De hesjes zijn te verkrijgen bij de toernooileiding of de veldstewards en dienen direct na afloop van de wedstrijd weer ingeleverd te worden bij de toernooileiding of veldstewards.
 • Net als in de gewone competitie worden de wedstrijden in de MO10 poule “geleid” door een spelleider die wordt “geleverd” door het eerst genoemde team op het wedstrijdprogramma.
  De wedstrijden in de overige poules worden geleid door scheidsrechters die door FC Delta Sports ‘95 zijn aangezocht.
  Vanaf de MO13 (elftallen) dienen de teams zelf voor een grensrechter te zorgen.
 • Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
 • Bij de wedstrijden mag er doorgewisseld worden.
 • Ieder team wordt verzocht om 5 minuten voor het in het wedstrijdprogramma genoemde aanvangstijdstip bij het aangegeven speelveld aanwezig te zijn.
 • De speelduur van de wedstrijden bedraagt 25 minuten, inclusief de tijd voor het opstellen. De geplande aanvangstijden zijn terug te vinden in het wedstrijdprogramma.
 • Zodra de teams zijn opgesteld, kan de scheidsrechter de wedstrijd laten beginnen. Er is dus niet voor iedere wedstrijd een centraal startsignaal, met uitzondering van de openingswedstrijden.
 • Het eindsignaal wordt centraal gemeld, met dien verstande dat het fluitsignaal van de scheidsrechter bepalend is voor het einde van de wedstrijd. Het inhalen van verloren tijd is niet mogelijk.
 • De scheidsrechters kunnen gebruik maken van tijdstraffen. Spelers die in de wedstrijd een rode kaart krijgen, worden na melding hiervan door de scheidsrechter aan de toernooileiding, voor de rest van het toernooi uitgesloten van deelname.
 • Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, protesten kunnen niet worden ingediend, positieve opmerkingen zijn altijd welkom.
 • Indien een team niet komt opdagen, verliest dit team de wedstrijd met 3-0.
 • Winnen is 3 wedstrijdpunten – gelijk is 1 wedstrijdpunt – verliezen is 0 wedstrijdpunten.
 • Winnaar in een poule is het team met de meeste wedstrijdpunten. Eindigen meerdere teams in een poule met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan geldt het doelsaldo. Indien ook dat gelijk is, dan wie de meeste doelpunten voor heeft. Als ook dat gelijk is, dan telt het onderling resultaat.
  Is nog geen beslissing verkregen, dan worden er strafschoppen genomen. Te beginnen met vijf per team.
  Als daaruit nog geen winnaar is, dan worden er om-en-om penalty’s genomen, door steeds een andere speler.
 • In alle omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.